Uudised

Õppetöö korraldus alates 01.märtsist 26. veebruar Gerli.Korol


1.-10. märts on 1. - 4. klass koolis kontaktõppel. Distantsõppel 5.-6.klass.
https://www.hm.ee/et/koroona

Kooli töötajatel ja õpilastel palume kanda koolipäeva jooksul isikukaitsevahendit (maski). Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Huvitegevust ei toimu.

Pikapäevarühm toimub ainult kaugemal piirkondades elavatele ja bussi ootavatele pikapäevarühma lastele kuni esimese bussini.

1.-10. märts on 1. - 4. klass koolis kontaktõppel. Distantsõppel 5.-6.klass.
https://www.hm.ee/et/koroona

Kooli töötajatel ja õpilastel palume kanda koolipäeva jooksul isikukaitsevahendit (maski). Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Huvitegevust ei toimu.

Pikapäevarühm toimub ainult kaugemal piirkondades elavatele ja bussi ootavatele pikapäevarühma lastele kuni esimese bussini.