Kool

Õpilasesindus


Õpilasesindus aitab kaasa koolielu huvitavamaks ja põnevamaks muutmisel. Nad on grupp tegusaid õpilasi, kelle ülesandeks on esindada õpilaste huve ning organiseerida põhikoolis õpilasüritusi.

Õpilasesindus 2022/202 õa.

Nele Senin -president

Mairon Eenlo - asepresident

Kristiin Eliis Kirsipuu- protokollija

Sandra Pilvar

Kelly Vaga

Kokkusaamised kord kuus kolmapäeval kell 10.10 

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesindus aitab kaasa koolielu huvitavamaks ja põnevamaks muutmisel. Nad on grupp tegusaid õpilasi, kelle ülesandeks on esindada õpilaste huve ning organiseerida põhikoolis õpilasüritusi.

Õpilasesindus 2022/202 õa.

Nele Senin -president

Mairon Eenlo - asepresident

Kristiin Eliis Kirsipuu- protokollija

Sandra Pilvar

Kelly Vaga

Kokkusaamised kord kuus kolmapäeval kell 10.10 

Õpilasesinduse põhimäärus