Lasteaed

Lapsevanemale


Vastuvõtu avaldus

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevused, kuuplaanid, õppekäigud, sündmused jms on kõik lapsevanematele kättesaadavad läbi e-lasteaia süsteemi Eliis, kuhu lapsevanem saab omale kasutajakonto luua.

 

Saue valla lasteaia kohatasu soodustust saab taotleda ARNO e-keskkonnas.

Soodustuse saamise tingimused ei ole muutunud. Taotlus tuleb esitada, kui vanem kasvatab last üksinda, ent rahvastikuregister seda ei kajasta või peres kasvab kolm või enam alaealist last või tegemist on kärgperega. Taotluse saab ARNOs esitada lapsevanem. Sisseloginud kasutajal on rubriigis „Minu lapsed“ vastav nupuke. Taotluse esitamiseks peab lapsel olema kinnitatud lasteaiakoht. Soodustus hakkab kehtima taotluse esitamisele järgnevast kuust juhul, kui soodustuse saamise aluseks olevad tingimused on täidetud. Palun vaadake üle oma kodulehed ja eemaldage sealt vajadusel vana info ja taotluse vorm. Ajakohane info on avaldatud ka valla kodulehel.

https://sauevald.ee/saue-valla-koolieelsetes-munitsipaallasteasutustes-vanemate-poolt-kaetava-osa-soodustus

 

 

Menüü

http://bit.ly/dailymenyykernulasteaedriisikas

Huvitegevus

Tantsutrenn

Teisipäeval 12.30-13.00  MyDance Tantsuklubi http://www.mydance.ee/

Registreerumine http://www.mydance.ee/registreerumine/ 

 

Robootika

Esmaspäeval

Kohatasu

Lasteaia kohatasu ja soodustused.

Lasteaia päeva toiduraha maksumus on 2,20 eur/ päev.
Juhul, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on toiduraha maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, on toiduraha maksumus 1,55 eur/ päev. 

 

 

Vastuvõtu avaldus

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevused, kuuplaanid, õppekäigud, sündmused jms on kõik lapsevanematele kättesaadavad läbi e-lasteaia süsteemi Eliis, kuhu lapsevanem saab omale kasutajakonto luua.

 

Saue valla lasteaia kohatasu soodustust saab taotleda ARNO e-keskkonnas.

Soodustuse saamise tingimused ei ole muutunud. Taotlus tuleb esitada, kui vanem kasvatab last üksinda, ent rahvastikuregister seda ei kajasta või peres kasvab kolm või enam alaealist last või tegemist on kärgperega. Taotluse saab ARNOs esitada lapsevanem. Sisseloginud kasutajal on rubriigis „Minu lapsed“ vastav nupuke. Taotluse esitamiseks peab lapsel olema kinnitatud lasteaiakoht. Soodustus hakkab kehtima taotluse esitamisele järgnevast kuust juhul, kui soodustuse saamise aluseks olevad tingimused on täidetud. Palun vaadake üle oma kodulehed ja eemaldage sealt vajadusel vana info ja taotluse vorm. Ajakohane info on avaldatud ka valla kodulehel.

https://sauevald.ee/saue-valla-koolieelsetes-munitsipaallasteasutustes-vanemate-poolt-kaetava-osa-soodustus

 

 

Menüü

http://bit.ly/dailymenyykernulasteaedriisikas

Huvitegevus

Tantsutrenn

Teisipäeval 12.30-13.00  MyDance Tantsuklubi http://www.mydance.ee/

Registreerumine http://www.mydance.ee/registreerumine/ 

 

Robootika

Esmaspäeval

Kohatasu

Lasteaia kohatasu ja soodustused.

Lasteaia päeva toiduraha maksumus on 2,20 eur/ päev.
Juhul, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on toiduraha maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, on toiduraha maksumus 1,55 eur/ päev.