Lasteaed

Õppeaasta eesmärgid


2022/23 õppeaasta teema: OMA SILM ON KUNINGAS 

 

1. Laps avastab läbi mänguliste õppetegevuste digimaailma  

 • Õpetajad ja lapsed kasutavad õppetegevustes tehnoloogilisi- ja robootikavahendeid ja tunnevad huvi innovaatilisest õppimisest.  
   

2. Laps omandab praktiliste õuesõppetegevuste kaudu uusi kogemusi ja teadmisi 

 • Aiaprojekti jätkamine- peenrakastid,marjapõõsaste istutamine, biojäätmete kompostimine 
 •  Liikumistegevused õues, õppekäigud looduses 
 • Õuesõppe keskkonna arendamine-loodusõpperaja planeerimine koostöös kooliga

3. Meeskonnatöö toimimine erinevatel tasanditel, hoides sõbralikku, toetavat ja viisakat joont.  

2022/23 õppeaasta teema: OMA SILM ON KUNINGAS 

 

1. Laps avastab läbi mänguliste õppetegevuste digimaailma  

 • Õpetajad ja lapsed kasutavad õppetegevustes tehnoloogilisi- ja robootikavahendeid ja tunnevad huvi innovaatilisest õppimisest.  
   

2. Laps omandab praktiliste õuesõppetegevuste kaudu uusi kogemusi ja teadmisi 

 • Aiaprojekti jätkamine- peenrakastid,marjapõõsaste istutamine, biojäätmete kompostimine 
 •  Liikumistegevused õues, õppekäigud looduses 
 • Õuesõppe keskkonna arendamine-loodusõpperaja planeerimine koostöös kooliga

3. Meeskonnatöö toimimine erinevatel tasanditel, hoides sõbralikku, toetavat ja viisakat joont.