Lasteaed

Õppeaasta eesmärgid


2023/24 õppeaasta teema: KES METSAS KÄIB, HOIDKU SILMAD LAHTI

 

1. Lapse keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi erinevate õppe- ja kasvatustegevuste ning mängu

Laps õpib väärtustama looduskeskkonda, tunneb rõõmu looduses liikumisest ja loovast eneseväljendusest

2.  Laste sotsiaalsete oskuste arendamine vastavalt lapse vanusele

Laps märkab kaaslast ning vajadusel pakub abi

3. Õppe-ja kasvatustöö on lapsest lähtuv, lapsed on kaasatud planeerimisprotsessi

Õppe-ja kasvatustöös rakendatakse laste loovuse, ettevõtlikkuse ja enesekindluse arendamiseks projektõppe elemente

 

 

2023/24 õppeaasta teema: KES METSAS KÄIB, HOIDKU SILMAD LAHTI

 

1. Lapse keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi erinevate õppe- ja kasvatustegevuste ning mängu

Laps õpib väärtustama looduskeskkonda, tunneb rõõmu looduses liikumisest ja loovast eneseväljendusest

2.  Laste sotsiaalsete oskuste arendamine vastavalt lapse vanusele

Laps märkab kaaslast ning vajadusel pakub abi

3. Õppe-ja kasvatustöö on lapsest lähtuv, lapsed on kaasatud planeerimisprotsessi

Õppe-ja kasvatustöös rakendatakse laste loovuse, ettevõtlikkuse ja enesekindluse arendamiseks projektõppe elemente