Uudised

Keskkonnake tuli külla 03. mai Gerli.Korol


Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) viib koolides ja lasteaedades läbi keskkonnasäästlikku eluviisi propageerivat mängulist koolitust, mille käigus selgitatakse lastele, miks on kasulik vähem jäätmeid tekitada, miks peab jäätmeid sorteerima ja miks peab pakendijäätmed prügist eraldi koguma ning taaskasutusse suunama. Räägitakse ka puhtast õhust, veest ja loodusest ning üldse puhtusest meie ümber.

Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) viib koolides ja lasteaedades läbi keskkonnasäästlikku eluviisi propageerivat mängulist koolitust, mille käigus selgitatakse lastele, miks on kasulik vähem jäätmeid tekitada, miks peab jäätmeid sorteerima ja miks peab pakendijäätmed prügist eraldi koguma ning taaskasutusse suunama. Räägitakse ka puhtast õhust, veest ja loodusest ning üldse puhtusest meie ümber.