Uudised

Kernu kooli sünnipäev 21. oktoober Gerli.Korol


15.oktoober 1869 on kuupäev, millega tähistatakse Kernu kooli sünnipäeva.

Kuigi 1816. aastal välja antud Eestimaa talurahvaseadus nõudis vallakoolide asutamist, hakkas Kernu vallas kool tööle 1869.a Kohatu küla "Nõukse" talus. Kooli asutas taluperemees Kustas Ilves oma kulu ja kirjadega, sest vallavalitsus kartis suuri väljaminekuid. Kustas Ilves saatis oma poja Augusti linna kooliõpetajaks õppima. Õpilasi oli 30 ringis.

Uue koolimaja ehitus edenes jõudsasti, nii et 1874. a sügisel algas koolitöö juba uues koolimajas. Asukoht Pärnu maantee ääres umbes 42 km Tallinnast, selle aegse vallamaja kõrval. 1874.a sügisel alustati õppetööd uues koolimajas, kuna eelmine jäi kitsaks.

1878.a saab õpetajaks Kuuda seminari lõpetanu Johannes Mikiver. Palgaks 100.- rubla aastas. Õppetöö oli tasuta Koolikohustus algas 10 aasta vanuselt. Õppetöö kestis 15. oktoobrist 15. aprillini. Otsuseid koolis toimuva kohta tegi koolikonvent, mille moodustasid kohalikud mõisnikud kirikuõpetajaga eesotsa

1920.a läheb kool 6-klassiliseks. VI kl. avatakse küll alles 1924/25. õ.-a. Klassid on laiali erinevates hoonetes, suurelt osalt Kernu mõisas, kuna õpilaste arv on kasvanud sajani. Kooli revideeriti 2 – 3 korda aastas. Enamasti jäädi tööga rahule. Töötati liitklassidega, põhiliselt oli kolm komplekti. Töötas ka internaat. Oli palju puudumisi. Põhjuseks oli vaesus.

1932.a otsustatakse alustada uue koolimaja ehitamist. Uue koolimaja õnnistamine toimus 1. oktoobril 1933. Õpilasi oli sel aastal 94. Rohkem kooli ajaloost saab lugeda siit: https://www.kernukool.ee/kooli-ajalugu ja siit: https://www.kernukool.ee/kernu-kooli-kroonika  

Jaa nii ongi juba 154 aastat Kernus õppetööd tehtud ja edasi antud. Palju õnne ja pikka iga meie armsale koolile ja õpetajatele, kes siin haridust edasi annavad. 

Sünnipäevad on ikka imelised, eriti siis kui seda tähistatakse sünnipäevanädalaga.  Kernu kooli sünnipäeval oli lausa 2 kontserti, 6 stiilipäeva oli ka sünnipäeva viktoriin ja muidugi üheltki peolt ei puudu kommid ja tort. Meie kooli sünnipäev jätkub juubeliaastaga.

15.oktoober 1869 on kuupäev, millega tähistatakse Kernu kooli sünnipäeva.

Kuigi 1816. aastal välja antud Eestimaa talurahvaseadus nõudis vallakoolide asutamist, hakkas Kernu vallas kool tööle 1869.a Kohatu küla "Nõukse" talus. Kooli asutas taluperemees Kustas Ilves oma kulu ja kirjadega, sest vallavalitsus kartis suuri väljaminekuid. Kustas Ilves saatis oma poja Augusti linna kooliõpetajaks õppima. Õpilasi oli 30 ringis.

Uue koolimaja ehitus edenes jõudsasti, nii et 1874. a sügisel algas koolitöö juba uues koolimajas. Asukoht Pärnu maantee ääres umbes 42 km Tallinnast, selle aegse vallamaja kõrval. 1874.a sügisel alustati õppetööd uues koolimajas, kuna eelmine jäi kitsaks.

1878.a saab õpetajaks Kuuda seminari lõpetanu Johannes Mikiver. Palgaks 100.- rubla aastas. Õppetöö oli tasuta Koolikohustus algas 10 aasta vanuselt. Õppetöö kestis 15. oktoobrist 15. aprillini. Otsuseid koolis toimuva kohta tegi koolikonvent, mille moodustasid kohalikud mõisnikud kirikuõpetajaga eesotsa

1920.a läheb kool 6-klassiliseks. VI kl. avatakse küll alles 1924/25. õ.-a. Klassid on laiali erinevates hoonetes, suurelt osalt Kernu mõisas, kuna õpilaste arv on kasvanud sajani. Kooli revideeriti 2 – 3 korda aastas. Enamasti jäädi tööga rahule. Töötati liitklassidega, põhiliselt oli kolm komplekti. Töötas ka internaat. Oli palju puudumisi. Põhjuseks oli vaesus.

1932.a otsustatakse alustada uue koolimaja ehitamist. Uue koolimaja õnnistamine toimus 1. oktoobril 1933. Õpilasi oli sel aastal 94. Rohkem kooli ajaloost saab lugeda siit: https://www.kernukool.ee/kooli-ajalugu ja siit: https://www.kernukool.ee/kernu-kooli-kroonika  

Jaa nii ongi juba 154 aastat Kernus õppetööd tehtud ja edasi antud. Palju õnne ja pikka iga meie armsale koolile ja õpetajatele, kes siin haridust edasi annavad. 

Sünnipäevad on ikka imelised, eriti siis kui seda tähistatakse sünnipäevanädalaga.  Kernu kooli sünnipäeval oli lausa 2 kontserti, 6 stiilipäeva oli ka sünnipäeva viktoriin ja muidugi üheltki peolt ei puudu kommid ja tort. Meie kooli sünnipäev jätkub juubeliaastaga.