Uudised

Lasteaia töökorraldus alates 11.märtsist 10. märts Gerli.Korol


Kõik Saue valla lasteaiad jäävad avatuks ja lapsed, kelle koju jätmine pole võimalik, on jätkuvalt oodatud. Kontaktide vähendamiseks ja sellega viiruse seljatamisele kaasaaitamiseks palume kaaluda võimalust lapsega koju jääda. Sellisel juhul vabastatakse lapsevanem ajutiselt kohatasu maksmisest.

Kui annad lasteaiale hiljemalt 14. märtsi õhtuks teada valmisolekust last 15. märtsist kuni 14. aprillini lasteaeda mitte tuua, siis Sinu e-posti aadressile aprillikuu eest arvet ei saabu.

Rohkem infot https://sauevald.ee

Kõik Saue valla lasteaiad jäävad avatuks ja lapsed, kelle koju jätmine pole võimalik, on jätkuvalt oodatud. Kontaktide vähendamiseks ja sellega viiruse seljatamisele kaasaaitamiseks palume kaaluda võimalust lapsega koju jääda. Sellisel juhul vabastatakse lapsevanem ajutiselt kohatasu maksmisest.

Kui annad lasteaiale hiljemalt 14. märtsi õhtuks teada valmisolekust last 15. märtsist kuni 14. aprillini lasteaeda mitte tuua, siis Sinu e-posti aadressile aprillikuu eest arvet ei saabu.

Rohkem infot https://sauevald.ee