Uudised

ERASMUS+ projekt 29. november Gerli.Korol


ERASMUS+ projekti kirjutamist alustasime juba paar aastat tagasi. Seoses COVID -19 levikuga pidime õpirände paar aastat edasi lükkama. Projekti raames avanes Kernu kooli õpetajatele võimalus end täiendada. Õpirändel saime uusi teadmisi õuesõppe kohta nii Islandil kui ka Oulus. Barcelonas täiendasime teadmisi, kuidas arvestada iga lapse eripäraga. Õpirändel nähtu, õpitu ja kogetu sai jagatud kogu kooliperele.

 

ERASMUS+ projekti kirjutamist alustasime juba paar aastat tagasi. Seoses COVID -19 levikuga pidime õpirände paar aastat edasi lükkama. Projekti raames avanes Kernu kooli õpetajatele võimalus end täiendada. Õpirändel saime uusi teadmisi õuesõppe kohta nii Islandil kui ka Oulus. Barcelonas täiendasime teadmisi, kuidas arvestada iga lapse eripäraga. Õpirändel nähtu, õpitu ja kogetu sai jagatud kogu kooliperele.