Uudised

Energia Avastuskeskuses 25. jaanuar Gerli.Korol


Tänu KIK projektile said Kernu kooli õpilased käia Energia Avastuskeskuses.

Õppekäigul toimusid õpilastele vastavalt vanusele ka tunnid.

Välgutunnis osalesid kooli nooremad õpilased. Vanematel tuli uurida ja leida vastused keskkonna teemal.

Kõige põnevam oli muidugi välgu ja staatilise elektri demonstratsioon välgusaalis.

Lõpuks said kõik iseseisevalt tutvuda ekspositsioonidega.

 

Tänu KIK projektile said Kernu kooli õpilased käia Energia Avastuskeskuses.

Õppekäigul toimusid õpilastele vastavalt vanusele ka tunnid.

Välgutunnis osalesid kooli nooremad õpilased. Vanematel tuli uurida ja leida vastused keskkonna teemal.

Kõige põnevam oli muidugi välgu ja staatilise elektri demonstratsioon välgusaalis.

Lõpuks said kõik iseseisevalt tutvuda ekspositsioonidega.