Sisseastumine

Sisseastumine kooli


Vastavalt Saue Vallavalitsuse korraldusele "Elukohajärgse kooli määramine 2021-2022 õppeaastaks", on Kernu Põhikool elukohajärgseks piirkonnakooliks Haiba, Kernu, Kirikla, Kustja ja Mõnuste  I ja II kooliastme koolikohustuslikus eas isikutele

 

Avalduste esitamine

Vastavalt Saue Vallavalitsuse korraldusele "Elukohajärgse kooli määramine 2021-2022 õppeaastaks", on Kernu Põhikool elukohajärgseks piirkonnakooliks Haiba, Kernu, Kirikla, Kustja ja Mõnuste  I ja II kooliastme koolikohustuslikus eas isikutele

 

Avalduste esitamine