Oluline

Kernu kooli soovitused seose viirusega COVID-19 17. oktoober Gerli.Korol


 

Jälgides Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi, korraldab Kernu kool oma õppetööd.

 

Selleks on väga oluline, et lapsevanem jälgib iga koolipäeva hommikul oma lapse tervislikku seisundit. Kui lapsel esineb üks või mitu haigusnähtu (näiteks kurguvalu, kuiv köha, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, palavik), on tal kohustus jätta laps koju. Haigustunnustega õpilane ei osale ka huviringide töös ja vaba aja tegevustes koos kaaslastega.

 

Kui õpilane koolipäeva jooksul tunneb, et tal on tekkinud haigusnähud, pöördub ta koheselt õpetaja poole, kes teavitab kooli juhtkonda. Juhtkond informeerib haigestumisjuhtumist õpilase vanemaid ja vajadusel selle klassi vanemaid. Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades selleks sobivat (nt kooliõe) ruumi.  Viiruskahtlusega laps on kohustatud kandma maski. Lapsevanem korraldab võimalikult kiiresti oma lapse koju viimise.

 

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

 

 

 

 

 

 

Jälgides Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi, korraldab Kernu kool oma õppetööd.

 

Selleks on väga oluline, et lapsevanem jälgib iga koolipäeva hommikul oma lapse tervislikku seisundit. Kui lapsel esineb üks või mitu haigusnähtu (näiteks kurguvalu, kuiv köha, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, palavik), on tal kohustus jätta laps koju. Haigustunnustega õpilane ei osale ka huviringide töös ja vaba aja tegevustes koos kaaslastega.

 

Kui õpilane koolipäeva jooksul tunneb, et tal on tekkinud haigusnähud, pöördub ta koheselt õpetaja poole, kes teavitab kooli juhtkonda. Juhtkond informeerib haigestumisjuhtumist õpilase vanemaid ja vajadusel selle klassi vanemaid. Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades selleks sobivat (nt kooliõe) ruumi.  Viiruskahtlusega laps on kohustatud kandma maski. Lapsevanem korraldab võimalikult kiiresti oma lapse koju viimise.

 

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport